Searching...
Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

Thủ tục thuế sau khi thành lập công ty

Nhiều bạn đọc liên hệ tới Ics Việt hỏi về vấn đề thủ tục thuế sau khi thành lập công ty, sau đây chúng tôi xin giới thiệu một vài thông tin hy vọng giúp ích cho bạn đọc.
1. Sau khi doanh nghiệp được thành lập cần tiến hành nộp thuế môn bài tại Ngân hàng (uỷ nhiệm thu hộ cho Cục thuế Thành phố hoặc các chi cục thuế quản lý), chậm nhất là ngày cuối tháng của tháng được cấp đăng ký kinh doanh.
2. Doanh nghiệp cần chú ý khi nộp thuế môn bài:
NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THUẾ MÔN BÀI
  TT
  Bậc thuế Môn bài
  Vốn đăng ký
Mức thuế môn bài cả năm   Mã chương
  Mã ngành
Mã NDKT
  1
  Bậc 1
  Trên 10 tỷ
  3,000,000
  Chi cục thuế quản lý ghi: 754; Cục thuế TP quản lý ghi 151
 Không cần thiết ghi

(hoặc ghi: 000)
  1801
  2
  Bậc 2
  Từ 5 đến 10 tỷ
  2,000,000
  1802
  3
  Bậc 3
  Từ 2 đến 5 tỷ
  1,500,000
  1803
  4
  Bậc 4
  Dưới 2 tỷ
  1,000,000
  1804

  • Nộp thuế cả năm thì ghi: kỳ thuế năm 20…
  • Nộp ½ năm thì ghi: kỳ thuế ½ năm 20….
  • Mã ngành: ngành chính đăng ký (có thể xem trong mã ngành làm hồ sơ).
3. Nộp tờ khai thuế môn bài tại bộ phận 1 cửa của Chi cục Thuế quản lý (chậm nhất 10 ngày sau khi được cấp đăng ký kinh doanh+ dấu).
4. Hàng tháng doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo thuế GTGT đầy đủ trước ngày 20 tại Chi cục thuế quản lý.
5. Hàng quý doanh nghiệp thực hiện việc:
  • Báo cáo thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tạm tính.
  • Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn (đối với doanh nghiệp đã mua hoá đơn hoặc thông báo phát hành hoá đơn).
6. Hàng năm doanh nghiệp thực hiện việc quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), lập báo cáo tài chính năm nộp cho cơ quan thuế trước ngày 31/3 hàng năm.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét