Searching...
Thứ Ba, 29 tháng 10, 2013

Hỏi: thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Xin cho hỏi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là như thế nào ạ ? anh chị có văn bản hướng dẫn không ạ ?
Cảm ơn anh chị !

Chúng tôi xin được trả lời như sau

Theo quy định tại điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 của Quốc Hội khóa 12  thì  thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp được quy định như sau:
1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.
Chúc bạn thành công !

0 nhận xét:

Đăng nhận xét